Wereldreddingsbrigade

Kinderen zijn geboren filosoferen én uitvinders. Waarom zouden we daar geen gebruik van maken?

Zou het niet geweldig zijn als kinderen bij complexe problemen zelf letterlijk bouwen aan een oplossing: een methode om alternatieve energie op te wekken bijvoorbeeld, of een uitvinding om het klimaat te beïnvloeden.

Hoe werkt het?
Organisaties reiken in een filmpje een ‘wereldprobleem’ aan. Als lid van de Wereld-ReddingsBrigade worden kinderen via een stappenplan uitgedaagd het betreffende probleem van alle kanten al filosoferend te onderzoeken. Daarna ontwikkelen zij op een creatieve en inventieve manier een eigen beeldende oplossing. 
Deze oplossingen worden weer gepresenteerd aan de organisatie. Wellicht kan een van deze oplossingen dus daadwerkelijk wereldreddend blijken!

Win-win voor scholen én organisaties


Scholen bieden kinderen met dit programma een uitgebreid en afwisselend lespakket, dat aan de ene kant aansluit bij hun natuurlijk nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang en aan de andere kant bij de 21ste century skills en burgerschapsvorming.
Organisaties kunnen zo beschikken over een denktank van tientallen open geesten, met frisse en onbevangen invalshoeken aan denkkracht en creativiteit, om zich over hun probleem te buigen.

-> Naar de website van de Wereldreddingsbrigade

-> Zie ook de reportage van Omroep Tilburg